Διαστάσεις Μοντέλων

Ύψος: 1,60

Κιλά: 55kg 

Ύψος: 1,70

Κιλά: 60kg

Ύψος: 1,68

Κιλά: 55kg